10 tips för att skriva en bra SEO-text 

| By | Filed in: Användarvänlig text, SEO-värdet, Sökordens betydelse .

Det finns en hel del man kan tänka på för att förbättra SEO-värdet på ett textinnehåll. Förutom att skriva en intressant och säljande text, finns det små saker man bör göra för att optimera texten för sökmotorerna. Varje enskild sak, har säkerligen en väldigt liten betydelse, men många bäckar små leder ofta till en rätt anmärkningsvärd skillnad. Här är tio tips för att förbättra din text ur ett SEO-perspektiv med Apex seo. 

 

1. Sökordens betydelse 

Texten bör ha ett eller ett par sökord, som matchar de sökningar som du kan förvänta dig göras för att nå dina sidor. Det gäller dock att inte överdriva detta, och skriva in sökord bara för sakens skull. Sökmotorer kan straffa sidor, som alltför vidlyftigt skriver om samma sökord om och om igen i hopp om bättre ranking. Texten ska fortfarande flyta på naturligt. Att fylla en text med icke relevant innehåll kommer inte att uppskattas av exempelvis Google. Kvalité kommer att premieras när sökmotorerna gör sina rankingar. 

 

2. Användarvänlig 

Oavsett vilken text du skriver, är det bra att på förhand lägga upp en struktur i texten. Är det en särskild information som ska förmedlas, vill användaren ha en logisk väg genom texten. Det ska vara funktionellt och tydligt. Som besökare vill man kunna ta till sig informationen med så lite besvär som möjligt. Man ska heller inte lämna frågor hängande i luften. Ger man intrycket av att en viss fråga ska besvaras, och den inte gör det, känner sig besökaren lurad. 

 

3. Rubrikerna betydelse 

Det viktigaste är vilken rubrik du väljer till ditt innehåll. Fel rubrik kan skrämma iväg besökare. Rubriken ska fånga intresset och gärna sammanfatta vad texten handlar om. Bra sätt att inleda en rubrik kan vara “På detta visa kan du…”, “3 tips för att”, eller “Att tänka på när…”. 

 

4. Glöm inte underrubriker och inledning 

När du väl lockat in besökaren med en bra huvudrubrik, behövs en ingress och bra underrubriker för att stimulera fortsatt läsning. En bra inledning, kan vara några rader låg, men ytterligare ge en bild av vad besökaren kan förvänta sig läsa på sidan. Här ska man inte ge allt kött på benet, utan snarare skumma på ytan lite. Därefter kommer underrubrikerna, som bör vara genomtänkta. Om huvudrubriken exempelvis är “Så börjar du löpträna”, kan det sedan finnas underrubriker som “Hitta ett träningsprogram” och “Så väljer du löpskor”. 

 

5. Lättläst text 

Det är bra att anpassa till så många besökare som möjligt. Att undvika ett svårbegripligt språk (om man nu inte måste) och att använda punktlistor gör texten lättare att ta till sig. En bra minnesregel är att försöka ha en tanke per rad. Det vill säga, man håller en röd tråd genom texten. Att skriva och att prata är inte riktigt samma sak, så undvik gärna alltför mycket talspråk.