Archives: SEO-värdet

10 tips för att skriva en bra SEO-text 

| By | Comments Off on 10 tips för att skriva en bra SEO-text  | Filed in: Användarvänlig text, SEO-värdet, Sökordens betydelse .

Det finns en hel del man kan tänka på för att förbättra SEO-värdet på ett textinnehåll. Förutom att skriva en intressant och säljande text, finns det små saker man bör göra för att optimera texten för sökmotorerna. Varje enskild sak, har säkerligen en väldigt liten betydelse, men många bäckar små leder ofta till en rätt anmärkningsvärd skillnad. Här är tio tips för att förbättra din text ur ett SEO-perspektiv med Apex seo. 

 

1. Sökordens betydelse 

Texten bör ha ett eller ett par sökord, som matchar de sökningar som du kan förvänta dig göras för att nå dina sidor. Det gäller dock att inte överdriva detta, och skriva in sökord bara för sakens skull. Sökmotorer kan straffa sidor, som alltför vidlyftigt skriver om samma sökord om och om igen i hopp om bättre ranking. Texten ska fortfarande flyta på naturligt. Att fylla en text med icke relevant innehåll kommer inte att uppskattas av exempelvis Google. Kvalité kommer att premieras när sökmotorerna gör sina rankingar.  read more