Tips gällande elarbeten 

| By | Filed in: Elsäkerhet.

Att utföra installationer av el och mindre elarbeten är oftast något du kan klara av att göra på egen hand. Men innan du sätter igång och börja hålla på med elen är det viktigt att du har de kunskaper och verktyg som krävs för att du ska kunna utföra arbetet utan Elektrikern. Är du det minsta osäker ska du alltid vända dig till ett proffs, det gäller särskilt större installationer och arbeten. Men sedan finns det en rad saker du kan göra på egen hand och i denna artikel får du några tips på hur du kan tänka för att lyckas med dina elinstallationer. 

Det här får du göra själv 

Det är viktigt att poängtera att du, som privatperson inte får installera el hur som helst. I våtrum måste du anlita en auktoriserad elektriker. Till exempel när du ska installera golvvärme. Andra gånger då du måste anlita en elektriker är om du behöver byta  ett ojordat vägguttag eller dra en kabel i marken. Men sedan finns det saker du får göra och här är några exempel: 

  • Byta glödlampor 
  • Montera belysning och skarvsladdar 
  • Byta ut säkringar 
  • Byta ut och reparera skarvsladdar och apparatsladdar som gått sönder 
  • Byta strömbrytare och vägguttag upp till 16 A 

Så lyckas du med elinstallationen 

Till att börja med är det viktigt att du ser till att stänga av strömkällan innan du börjar att fixa med den. Det spelar ingen roll om det gäller en lampa eller  kontakter. Ta det säkra före det osäkra och stäng av elen. Därefter är det bra om du läser på ordentligt om hur du ska gå tillväga för att åtgärda eller installera det du tänkt dig. Förutom att du behöver läsa till dig bra information och kunskap är det också bra om du har de verktyg  och material som behövs. Sist men inte minst är det viktigt att du inte är stressad och gör det med försiktighet för att minska risken för skador och fel. 

Ta hjälp 

Men om det gäller ett större elarbete är det bäst att du anlitar en behörig elinstallatör eller elektriker som kommer och fixar med det du behöver åt dig. På de flesta orter finns det ett brett utbud på elektriker som kan komma och hjälpa dig. Gäller det ett mindre jobb kan de komma mycket snart om du har tur. Men om det gäller ett större jobb, till exempel insättning och installering av golvvärme behöver företaget ha mer framförhållning. Förutom att du kan anlita en elektriker kan du alltid fråga en behörig vän.