Den nya elsäkerhetslagen 2017

| By | Filed in: Artiklar om rör, Elsäkerhet, Finn din rytm, VVS och vatten.

Den 1:a juli 2017 trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft och här berättar vi om vad den innebär och varför man har valt att ta fram en ny lag.

Man tog fram den nya lagen för att anpassa dåvarande lag och föreskrifter till dagens situation och för framtida situationer. En stor skillnad i den nya elsäkerhetslagen från 2017 jämfört med den gamla elsäkerhetslagen är att man har ett egenkontrollprogram på företagen som styr och tydliggör vem som har ansvaret och vad som aktuellt elföretag får utföra. Det är också företagen som får den största delen av ansvaret.

Kraven på elinstallationsföretagen i den nya elsäkerhetslagen:

  • Företaget har ansvar för att elinstallationsarbetet ör utfört enligt kraven
  • Företaget ska ha ett egenkontrollprogram
  • Företaget har ansvar att se till att elinstallationsarbetet endast utförs av elinstallatörer eller andra personer som omfattas av egenkontrollprogrammet
  • Företaget ska minst en elinstallatör för efterlevnad (en elinstallatör som också har som ansvar att kontrollera och se till så reglerna följs)
  • Företag som utför elinstallationsarbete åp annans anläggning ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket

I och med den nya lagen slogs tidigare förordningar ihop till en samling – en nys säkerhetslag. Tidigare fanns starkströmsförordningen, elinstallationsförordningen och förordningen om elektriskt materiel men nu finns alltså alla reglar, föreskrifter och lagar samlat under en lag. Det hela syftar till att göra det lättare att hålla koll på vilka regler som gäller men framförallt att flytta en stor del av ansvaret till företagen istället för som det var innan hos den enskilde, anställde.

Alla företag ska ha en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram som ska säkerställa så at arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens för aktuellt arbete. Det är också då bara personer som är auktoriserade elinstallatörer och/eller ingår i företagets egenkontrollprogram som får utföra elinstallationsarbetet.

Egenkontrollprogrammet i elsäkerhetslagen

Företaget ska ta fram rutiner, åtgärder och processer som kan styrka att de gällande reglerna efterföljs.

Utformning och innehåll kan variera beroende på vilken typ av elinstallation det handlar om och hut stort aktuellt företag är.

Företagen behöver inte skicka in sitt egenkontrollprogram till elsäkerhetsverket men man måste och ska kunna visa upp det vid en eventuell tillsyn av företaget. Det är också aktuellt med en uppföljning av företagets egenkontrollprogram varje år.

En stor skillnad är alltså att i och med den nya lagen så blev/blir företagen tvungna att teckna ner de rutiner, processer och arbetssätt som troligen redan finns.

 

 


Tags: